Arbejdsområder

3S ApS har arbejdet indenfor:

Kraftværker
Affaldsforbrændinger 
Raffinaderi
Varmecentraler
Medicinal Industrien 
Fødevare/mejeri/slagteri/bryggeri industrien 
Kemisk Industri 
Værfter
Vindmølle Industrien

Kontakt os